راهنماي يادگيري علوم

سوم راهنمايي و تكميلي

 

۱- کدام ويژگي آب سبب مي شود ، اين مايع به سرعت آلوده شود ؟

الف) کشش سطحي زياد 
ب) نقطه جوش بالا
 
ج) قدرت حل کنندگي زياد
 
د) ظرفيت گرمايي ويژه اي زياد

۲- کدام عامل زير ويژگي هاي غيرعادي آب را توجيه ميکند ؟

الف) قطعي بودن مولکول آب 
ب) خميده بودن (
V شکل) مولکول آب 
ج)وجود پيوند کووالانس بين اتم هاي آب
 
د) غير قطبي بودن مولکول آب

۳- کداميک از مواد زير عنصر است ؟

الف) ۲O 
ب)
 HCL 
ج)
 Nacl 
د)
 ۳CO ۲H

۴- چرا يخ روي آب شناور مي ماند ؟

الف) به علت نيروي جاذبه بين يخ و آب 
ب) به علت هم جنس بودن يخ و آب
 
ج) به علت کمتر بودن چگالي يخ از آب
 
د) به علت پيوند مولکول هاي يخ و آب


ادامه مطلب
نویسنده: kimiya ׀ تاریخ: شنبه 20 اسفند 1390برچسب:سوال ها و پاسخ هاي تكميلي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

  فکر کنید
در محل ورقه های دورشونده،‌مرتباً سنگ کره ی جدید تشکیل می شود، در این صورت آیا وسعت زمین هم اکنون در حال افزایش است؟

اگر پدیده جبرانی وجود نداشته باشد، باید بر وسعت زمین همچنان افزوده شود، اما سطح زمین مقداری ثابت است یعنی در مناطقی مانند محل برخورد ورقه های نزدیک شوند، قسمتی از سنگ کره از بین می رود.  


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1390برچسب:فکر کنید ها, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

بحث کنید .
در کدامیک از موارد زیر کار انجام می شود؟ چرا؟
شخص از نردبان بالا می رود؟

بله، زیرا وقتی شخص از نردبان بالا می رود در جهت نیرو حرکت می کند، در این صورت کار انجام می شود.

شخص روی صندلی می نشیند.
خیر، زیرا شخص ساکن است و حرکت نمی کند، پس کاری انجام نمی شود.

جرثقیل باری را به درون کامیون منتقل می کند.
بله. زیرا جرثقیل، به بار نیرویی را به بالا وارد می کند و بار به طرف بالا حرکت می کند و چون جسم در جهتی که نیرو به آن وارد می شود به حرکت در می آید ، در این صورت کار انجام می شود.

قطعه ای آهن به وسیله اره به دو قسمت تقسیم می شود.
خیر زرا وقتی قطعه ی آهن به دو قسمت تقسیم می شود ساکن است و حرکت نمی کند پس کاری انجام نمی شود.
 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1390برچسب:فکر کنید ها, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

                                                              بخش ۴ 
                                                 طلاي سياه ، اندوخته روبه پايان

 

 

 

پس از آب ، نفت فراوان ترين مايع در بخش هاي بالايي پوسته زمين است . نفت يک منبع غني از مواد شيميايي است . حدود 87% هر بشکه نفت براي سوزاندن و 13% براي ساخت بکار مي رود . بي توجهي در مصرف نفت باعث ورود مقادير زيادي Co2 در هوا و آلودگي هوا مي شود . 

به زغال سنگ ، نفت خام و گاز طبيعي ، سوخت هاي فسيلي مي گويند . سوخت هاي فسيلي منابعي تجديد ناپذيرند زيرا تشکيل آنها بسيار آهسته است و سرانجام روزي تمام خواهد شد .

پالايش نفت خام

نفتي که از چاه بيرون آورده مي شود نفت خام نام دارد . پس از جداکردن نمک ها و اسيد ها ،هيدروکربن هاي باقي مانده را پالايش مي کنند . عمل پالايش با تقطير جزء به جزء نفت خام انجام مي شود . در آغاز نفت خام را در کوره تا  400 گرم مي کنند سپس آن را با پمپ به پائين برج تقطير که بيش از 30 متر ارتفاع دارد مي فرستند . مولکول هاي کوچکتر و سبکتر و زود جوش تر به سوي بالا ستون تقطير مي روند و مولکول ها يسنگين تر و دير جوش تر به سمت پائين برج مي روند .(مطابق شکل ۴- يک برج تقطير، صفحه 118 کتاب.) 

برش گازي نفت شامل ترکيبهايي با نقطه جوش پائين است . مولکول هاي اين گازها از 
۱ تا ۴ اتم کربن دارند . برش هاي مايع نفت که شامل بنزين ، نفت و روغن هاي سنگين تر هستند شامل مولکول هاي ۵ تا 20 کربن هستند . برش جامد و روغني که حتي در دماهاي بالا بخار نمي شوند مولکول هايي با بيش از 20 اتم کربن هستند .

شيمي آلي    

بخشي از علم شيمي است که درباره مواد آلي گفتگو مي کند . ويژگي آشکار ترکيب هاي آلي وجود اتمهاي کربن در همه آنهاست . از اين رو شيمي آلي را شيم يترکيب هاي کربن نيز مي گويند .


ادامه مطلب
نویسنده: kimiya ׀ تاریخ: جمعه 28 بهمن 1390برچسب:تکمیلی, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

بخش ۳
مصرف دوباره تنها راه ادامه

 

منابع طبيعي و منابع شيميايي

 

 

منابع طبيعي به دو دسته تجديد پذير مثل آب و خاک تقسيم مي شوند . منابع شيميايي را از هواکره ، آب کره و سنگ کره بدست مي آوريم .

 

قانون بايستگي جرم

دريک واکنش شيميايي جرم نه به وجود مي آيد و نه از بين مي رود و در يک معادله ي شيميايي بايد مجموع جرم واکنش دهنده ها با مجموع جرم فرآورده ها برابر باشد يا واکنش موازنه باشد ، مثلا
C + O2=CO2
تعداد اتم ها در فرآورده ها = تعداد اتمها در واکنش دهنده ها

 

تعريف مول

به تعداد ۱۰۲۳×۶/۰۲۲اتم يک ول گفته مي شود . جرم يک مول را يک اتم گرم مي گويند و آن را برحسب گرم بيان مي کنند .واحد مول براي ذره هاي ديگر هم بکار مي رود . در واقع يک مول از هر ذره (اتم ، مولکول يا يون ) به تعداد ۱۰۲۳×۶/۰۲۲ از آن ذره است . با توجه به جرم اتمي عناصر مي توان جرم مولي يا مولکول گرم يک ماده را حساب کرد مثلاً جرم مولکولي Co2 مساوي است با مجموع جرم اتمي کربن و دو مولکول اکسيژن :

گرم بر مول
۴۴ = (۱۶×۲) + ۱۲= مولکول گرم Co2
جرم اتمي اکسيژن جرم اتمي کربن


ادامه مطلب
نویسنده: kimiya ׀ تاریخ: جمعه 28 بهمن 1390برچسب:تکمیلی, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

                                                                   بخش 2

در پي هوايي پاکيزه

ما درزير پوشش نازکي از هوا زندگي مي کنيم که هواکره ناميده مي شود.99 درصد از هواکره در فاصله ي 30 کيلومتر ي از سطح زمين قرار دارد . هواکره ميز مانند دريا وپوسته زمين ، معدني سرشار از مواد شيميايي است و ظرفي براي دور ريختن مواد زايد به شمار مي رود.

هوا ، تنفس و ادامه زندگي

يک نقش مهم هواکره ، فراهم آوردن گاز اکسيژن مورد نياز براي تنفس است . در عمل تنفس ، اکسيژن هوا را به ريه ها ي خود مي فرستيم . اين اکسيژن در سلولها مي سوزد و گاز دي اکسيد کربن توليد مي شود . نوع و درصد گازهاي موجود در هواي دم و بازدم به صورت زير است :

HTML clipboard

 

 

CO2

O2

N2

بخار آب

گازهاي ديگر

هواي دم

%78

%21

%0/03

%0

%0/97

هواي بازدم

%75/5

%14/5

%4/5

%4/56

%0/

 

هواکره را بهتر بشناسيم

HTML clipboard 

بيشترجرم هواي کره در فاصله 10 تا 12 کيلومتري از سطح زمين قرار دارد . اين ناحيه را تروپوسفر مي گويند . اين بخش از هوا کره همان بخشي است که ما در آن زندگي مي کنيم . مخلوط شدن يوسته ي گازها در تروپوسفر موجب پيدايش ترکيب درصد تقريباً يکنواختي مي شود . N2 ، O2 اصلي ترين اجزاء هستند . مقادير جزئي CO2 و A2 در هوا يافت مي شود .

اصول کار فشار سنج جيوه ايي ، چون ارتفاع ستون جيوه به فشار هوا بستگي دارد . 
بنابراين ارتفاع اين ستون معيارخوبي براي اندازه گيري فشار هوا خواهد بود .


ادامه مطلب
نویسنده: kimiya ׀ تاریخ: جمعه 28 بهمن 1390برچسب:تکمیلی, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

                                            بخش ۱ – مايعي کمياب در عين فراواني

 

 

 

منابع آب در طبيعت

آب تنها ماده اي است که در طبيعت به هر سه حالت مايع (آب) جامد (يخ) گاز (بخار آب) يافت مي شود . نزديک به 75 درصد از سطح کره زمين را آب پوشناده است که بخش عمده آن را آب شور درياها و اقيانوس ها تشکيل مي دهد . 

در حاليکه مقدار آب شيرين که تمام موجودات زنده و انسانها بايد بر سر آن به رقابت بپردازند حداکثر 0/5 درصد کل منابع مي باشد. که عواملي مانند موقعيت جغرافيايي ، شرايط آب و هوايي و ميزان بارش بر پراکندگي آن موثر است .

تجديد پذيري طبيعي منابع آب

هم آب موجود در طبيعت به نسبت تقريباً ثابتي در ميان منابع آن توزيع مي شود.اين توزيع متناسب ، با به چرخه در آمدن آب در يمان اين منابع انجام مي شود . به اين فرآيند چرخه آب مي گويند . پس از اين طريق مي توان گفت که منابع آب تجديد پذيرند.

مصرف آشکار و نهان آب

آبي را که مستقيماً براي آشاميدن يا نظافت و شستشو استفاه مي کنيم مصرف آشکار مي گويند ولي آبي را که براي توليد انرژي (برق ، سوخت و ...) ، آبياري کشتزارها ، صنايع و معادن و امور بازرگاني و خدمات مصرف مي شود و احتمالاً از ديد شما مخفي مانده است را مصرف نهان آب مي گويند .


ادامه مطلب
نویسنده: kimiya ׀ تاریخ: جمعه 28 بهمن 1390برچسب:تکمیلی, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

1- عبارت درست و نادرست را مشخص كنيد.

الف) درست

دليل: استخوان هاي پهن داراي بافت اسفنجي هستند و بافت اسفنجي عمل خون سازي انجام مي دهد.

ب) غلط

دليل: كلسيم و فسفر ماده معدني است و مواد معدني شكننده هستند بنابراين در برابر ضربه مقاوم نيستند بلكه در برابر فشار مقاومند.

ج) درست

دليل: بافت غضروفي رگ خوني ندارد و چون نياز غذايي خود را از طريق انتشار تأمين مي كند سرعت آن كند است. اما استخوان از طريق خون تغذيه مي شود.ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

1- عبارت درست و نادرست را مشخص كنيد.

صحيح     غلط   

الف) استخوان جناغ سينه در توليد گلبول قرمز خون نقش دارد.

       

ب) كلسيم و فسفر موجود در استخوان، مقاومت آن را در برابر ضربه زياد مي كند.

       

ج) سرعت ترميم غضروف ها كمتر از بافت استخوان است.

       ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.
1) رسانا
2) ولت
3) آمپرسنج

4) کم تر
5) جذب
6) قوی
7)
سخت

8) مقاومت الکتریکی

9) اختلاف پتانسیل الکتریکیادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.

 

1- الكترون هاي آزاد با جابه جا شدن در داخل

 باعث جابه جايي بارالكتريكي مي شوند

2- اختلاف پتانسيل الكتريكي را با يكايي به نام

 اندازه مي گيرند.

3- شدت جريان هر مدار با وسيله اي به نام

اندازه گيري        مي شود.

4- در يك مدار الكتريكي، هر چه مقاومت الكتريكي يك مدار بيش تر باشد، شدت جريان الكتريكي در مدار

است.

5- در آهن ربا، قطب هاي غير همنام يكديگر را

مي كنند.

6- مواد پارامغناطيسي در ميدان هاي مغناطيسي

خاصيت مغناطيسي پيدا مي كنند.

7- مواد فرومغناطيس

براي ساخت آهنرباهاي دايم مناسب هستند.

8- نسبت ولتاژ دو سر يك رسانا به شدت جرياني كه از آن مي گذرد برابر

رسانا است.

9- عامل ايجاد جريان الكتريكي در يك مدار

است.

 

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.
1) منفی
2) ربایشی
3) الکترون ها

4) منفی
5) صاعقه
6) برق گیر
7)
ربایشیادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.

 

1- بار الكتريكي اي كه در بادكنك ايجاد مي شود (و بارهاي مشابه آن) را بار الكتريكي مي نامند
2- دو جسم كه بارالكتريكي غيرهمنام دارند، بر يكديگر نيروي وارد مي كنند.
3- در يك اتم در حالت عادي، تعداد پروتون ها هميشه با تعداد مساوي است.
4- اگر تعدادي الكترون به يك اتم افزوده شود، اتم داراي بارالكتريكي مي شود
5- به تخليه ي الكتريكي بين ابر و زمين گفته مي شود.
6- براي حفاظت ساختمان هاي بلند از خطر آذرخش، از وسيله اي به نام استفاده مي شود
7- بين الكترون و پروتون نيروي الكتريكي وجود دارد.

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.
1) سطح
2) بیش تر
3) بیش تر

4) فشار
5) بارومتر
6) برابر
7) كم ترادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.

 

1) فشار در واقع مقدار نيرويي است كه به طور عمود بر واحد وارد مي شود.
2) اگر نيرو ثابت بماند، هر چه مساحت سطحي كه نيرو برآن وارد مي شود، كوچك تر و كم تر باشد، ميزان فشار وارد بر سطح است.
3) در مايعات، هر چه ارتفاع ستون مايع بيش تر باشد، نيروي وزن مايع بر سطح زيرين خود مي شود.

4) مايعات،

را به خوبي و به طور يكسان در همه ي جهات منتقل مي كنند.
5)براي اندازه گيري فشار هوا از دستگاهي به نام استفاده مي شود.
6) مقدار فشار در يك نقطه ي درون مايع در تمام جهات است.
7)فشار هوا در قله ي اورست از فشار هوا در دامنه ي آن است.

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 24 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.
1) توان
2) بيش تر
3) بازده

4) بيش تر
5) دوم
6) گوه
7) پیچ

8)  پیچیده
9) افزايش مسافت اثر نيرو
10) كم ترادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

 

1) میزان کار انجام شده در واحد زمان

می گویند.

2) در یک ماشین هر چه مدت زمان انجام کار کم تر باشد, توان

است.

3) در هر وسیله, نسبت کار مفید به انرژی داده شده به دستگاه را

می گویند.

4) مزیت مکانیکی اهرم نوع دوم همواره

از یک است.

5) قرقره متحرک اهرم نوع

است.

6) سطح شیب دار متحرک را

می گویند.

7) از ترکیب

و گوه, مته به وجود می آید.

8) دوچرخه یک نوع ماشین

است.

9) در یک چرخ و محور اگر نیروی محرک بر محور و نیروی مقاوم بر چرخ وارد شود آن چرخ و محور با

به ما کمک می کند.

10) اگر در یک ماشین مزیت مکانیکی افزایش یابد, ماشین برای انجام کار به نیروی محرک

نیاز دارد.
 

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

الف) هيدروژن

ب) دب اكبر

ج) لكه خورشيدي

د) عطارد

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

 

الف) حدوده 80 درصد منظومه شمسي از

مي باشد.

ب) معروف ترين صورت فلكي

 مي باشد.

ج) قسمت هاي سردتر سطح خورشيد را

مي گويند.

د) سياره

اتمسفر ندارد.

 

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

الف) زلزله

ب) جزاير قوسي

ج) چگالي

 

 

  


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

1- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

 

الف: در حاشيه تمام ورقه ها هميشه  ايجاد مي گردد.
ب: مجموعه جزايري كه در ميان اقيانوسها از آب بيرون مي آيند نام دارند.
ج: بر اثر تغيير مواد خميري شكل نرم كره به سمت بالا حركت مي كند.


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

1- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.
الف) فسيل
ب) DNA
ج) كم عمق دريا
د) رسوبي


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

1- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

 

الف: آثار جانداران در بين سنگ ها  گويند.
ب: در عمل جهش تغيير در ساختمان صورت مي گيرد
ج: مناسب ترين محيط آبي جهت تشكيل فسيل مي باشد.
د: بيش ترين شواهد زمين شناسي بين سنگ هاي مي باشد.

 

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنيد.
الف) پيوند كووالاسي
ب) تركيب يوني
ج) كمتر از 7

هـ) يون

 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنيد.

 

الف) جاذبه اي كه اتمهاي يك مولكول را در تركيب مولكولي كنار هم نگه مي دارد

نام دارد.

ب) از حل شدن

در آب، رسانايي الكتريكي آب افزايش مي يابد.

د) PH محلولي كه با برموتيمول بلو رنگ زرد در مي آيد

است.

ه) به ذره اي كه الكترون ها و پروتون هايش برابر نباشد

مي گويند.ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنيد.
الف) عدد جرمي
ب) شيميايي
ج) بورادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنيد.

 
الف) به مجموع تعداد پروتنها و نوترونهاي يك اتم مي گويند
ب) ايزوتوپهاي يك عنصر خواص يكساني دارند
د) در مدل اتمي الكترونها بر روي مدارهاي متحدالمركزي به دو هسته مي چرخندادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: شنبه 23 بهمن 1390برچسب:سوال هاي سال سوم راهنمايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 

 

فشار

مقدار نيرويي است كه به طور عمود بر واحد سطح وارد مي شود.

 

عوامل موثر بر فشار:

1) مقدار نيرو:

فشار با نيروي وارده بر سطح رابطه مستقيم دارد يعني هر چه نيرو بيش تر باشد فشار بيش تر است.

يكاي اندازه گيري نيرو، نيوتن (N) بوده و با حرف F نمايش داده مي شود.

 

2) مساحت سطح:

مقدار فشار با مساحت سطح رابطه عكس دارد يعني هر چه سطح بزرگتر باشد، مقدار فشار كم تر است و بر عكس. يكاي اندازه گيري مساحت، سانتي متر مربع (cm2) يا متر مربع (m2) است و با حرف A  نمايش داده مي شود.

 

براي محاسبه فشار از فرمول زير استفاده مي شود:

 

با توجه به فرمول بالا, یکای اندازه گیری فشار عبارتند از:

1) نيوتن بر سانتي متر مربع (N/cm2)= اگر مقدار نيرو برحسب نيوتن و مساحت سطح بر حسب cm2 باشد,فشار برحسب (N/cm2) محاسبه مي شود.

2)پاسكال يا نيوتن بر مترمربع (N/m2)= اگر مقدار نيرو بر حسب نيوتن و مساحت سطح بر حسب m2  باشد فشار بر حسب N/m2 سنجيده مي 0شود.

 

يكاهاي ديگر فشار عبارتند از: اتمسفر (atm)- ميلي متر جيوه (mmHg) – سانتي متر جيوه (CmHg)     بار (bar)

 

مثال: وزن پسري 700 نيوتن است. سطح كف هر دو كفش او 250Cm2 است. فشاري كه اين پسر بر سطح زمين وارد مي كند چند پاسكال است؟

 

نكته: براي آنكه سانتي متر مربع را به متر مربع تبديل كنيم فقط كافي است عدد مورد نظر را در 4- 10 ضرب كنيم.

 

نكته: اگر راستاي نيروي F بر راستاي عمود بر سطح زاويه  Θ(تتا) بسازد،فشار از رابطه اي زير به دست مي آيد.

 

 

فشار


ادامه مطلب
نویسنده: melika ׀ تاریخ: شنبه 19 بهمن 1390برچسب:راهنمايي درس هاي سال سوم راهنايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

دانش اختر شناسي از جمله قديمي ترين رشته هاي علم است كه اجداد ما در چند هزار سال پيش تا حدودي به آن آگاهي داشتند و از روي تغيير محل اجرام آسماني پيش بيني هايي را داشته و دريا نوردان از روي حركت ستارگران راه خود را پيدا مي كردند.


منظومه شمسي:
به خورشيد و نه سياره اي كه به دور آن مي چرخند منظومه شمسي گويند.

منظومه شمسي چگونه تشكيل شده است؟
در حدود 5 ميليارد سال پيش توده عظيم ابر مانندي تحت تاثير نيروي گرانش شروع به چرخيدن و متراكم شدن كرد و پس از مدتي در وسط آن خورشيد تشكيل شد و موادسنگين تر در اطراف سيارات را بوجود آورد.

 

 


نكته: حركت سيارات به دور خورشيد بر خلاف جهت حركت عقربه ساعت است فقط دو سياره زهره و پلوتون برخلاف بقيه سيارات از شرق به غرب مي چرخند.

 


خورشيد:
ستاره اي است كه 73 درصد حجم آن هيدروژن 25 درصد هليم و بقيه از گازهاي ديگر دماي مركز خورشيد حدود 15 ميليون درجه و چگالي آن 160 برابر چگالي آب است.

 

منشا گرماي خورشيد انرژي هسته اي كه از تبديل اتم هاي هيدروژن به هليم آزاد مي گردد.
لكه هاي خورشيدي: در سطح خورشيد قسمت هاي تيره و سردتري وجود دارد بنام لكه هاي خورشيدي كه دوام آن ها بين چند روز تا چند ماه است.


اجزاء ديگر منظومه شمسي:
الف: سيارك ها

اجرام آسماني هستند كه دانشمندان معتقدند از متلاشي شدن سياره اي كه بين مريخ و مشتري بوده ايجاد شده اند بزرگي آن ها از يك متر تا چند كيلومتر است.

فراتر از زمين


ادامه مطلب
نویسنده: melika ׀ تاریخ: شنبه 19 بهمن 1390برچسب:راهنمايي درس هاي سال سوم راهنايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

                                                      زمين ساخت ورقه اي

 

در سال 1912 ميلادي دانشمند آلماني بنام وگنر اظهار داشت كه حدود 200 ميليون سال پيش تمام خشكي ها به هم متصل و يك تكه بوده اند اين خشكي رفته رفته به دو قسمت تقسيم شده و پس از آن هر قسمت نيز قطعه قطعه شده و قاره هاي امروزي را بوجود آمده اند سپس وگنر نظريه زمين ساخت ورقه اي را مطرح كرد.

نظريه زمين ساخت ورقه اي:
بر اساس اين نظريه سنگ كره زمين يك تكه نيست بلكه از تعدادي ورقه هاي بزرگ و كوچك تشكيل شده است.


نكته: بعضي از ورقه ها در زير قاره ها و بعضي ديگر در زير اقيانوس ها و برخي هر دو را در بر مي گيرد.

 

نكته: به هر يك از ورقه هاي سنگ كره يك پليت مي گويند نمونه اي از حركت پليت ها در سطح زمين.

 

بر اثر حركت پليت ها در حاضيه ورقه ها زلزله ايجاد مي شود.


ادامه مطلب
نویسنده: melika ׀ تاریخ: شنبه 19 بهمن 1390برچسب:راهنمايي درس هاي سال سوم راهنايي, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , littlescientists.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com