راهنماي يادگيري علوم

سوم راهنمايي و تكميلي

  فکر کنید
در محل ورقه های دورشونده،‌مرتباً سنگ کره ی جدید تشکیل می شود، در این صورت آیا وسعت زمین هم اکنون در حال افزایش است؟

اگر پدیده جبرانی وجود نداشته باشد، باید بر وسعت زمین همچنان افزوده شود، اما سطح زمین مقداری ثابت است یعنی در مناطقی مانند محل برخورد ورقه های نزدیک شوند، قسمتی از سنگ کره از بین می رود.  


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1390برچسب:فکر کنید ها, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

بحث کنید .
در کدامیک از موارد زیر کار انجام می شود؟ چرا؟
شخص از نردبان بالا می رود؟

بله، زیرا وقتی شخص از نردبان بالا می رود در جهت نیرو حرکت می کند، در این صورت کار انجام می شود.

شخص روی صندلی می نشیند.
خیر، زیرا شخص ساکن است و حرکت نمی کند، پس کاری انجام نمی شود.

جرثقیل باری را به درون کامیون منتقل می کند.
بله. زیرا جرثقیل، به بار نیرویی را به بالا وارد می کند و بار به طرف بالا حرکت می کند و چون جسم در جهتی که نیرو به آن وارد می شود به حرکت در می آید ، در این صورت کار انجام می شود.

قطعه ای آهن به وسیله اره به دو قسمت تقسیم می شود.
خیر زرا وقتی قطعه ی آهن به دو قسمت تقسیم می شود ساکن است و حرکت نمی کند پس کاری انجام نمی شود.
 


ادامه مطلب
نویسنده: porsa ׀ تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1390برچسب:فکر کنید ها, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


1- معرف فنل فتالئین(بی رنگ)

2- محلول تورنسل (بنفش رنگ)

3- محلول متیل اورانژ( هلیا نتین نارنجی رنگ)

4- محلول کلوئیدال نشاسته ( چسب نشاسته)  

5- محلول لوگل

6- بلودومتیلن

7- برم تیمول بلو

8- معرف بندیکت  

9- معرف بیوره

10- کشت پارامسی

11- کشت مخمر  

12- پپسین

 


ادامه مطلب
نویسنده: melika ׀ تاریخ: شنبه 19 بهمن 1390برچسب:فکر کنید ها, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , littlescientists.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com